Krajevne knjižnice

Hodoš
V Krajevni knjižnici, ki se nahaja v kulturnem domu in meri 12 m2, je 3.400 slovenskih in madžarskih knjig.

Hodoš 52, 9205 Hodoš

Knjižnica je odprta vsak četrtek od 8.00 do 12.00 ure.

 

Prosenjakovci
Krajevna knjižnica se nahaja v kulturnem domu, obsega površino 14 m2, in ima 2.200 slovenskih in madžarskih knjig.

Prosenjakovci 96,  9207 Prosenjakovci

Knjižnica je odprta vsako sredo od 12.00 do 16.00 ure.

 

Domanjševci
Krajevna knjižnica v izmeri 20 m2 se nahaja v kulturnem domu.
Na razpolago je 3.320 slovenskih in madžarskih knjig.

Domanjševci 67,  9206 Križevci v Prekmurju

Knjižnica je odprta vsak četrtek od 12.15 do 16.15 ure.

 

Motvarjevci
Krajevna knjižnica, ki se v izmeri 18 m2 nahaja v kulturnem domu, obsega 1.800 slovenskih in madžarskih knjig.

Motvarjevci 34, 9207 Prosenjakovci

Knjižnica je odprta vsak petek od 12.00 do 16.00 ure.