Kaj potrebujem, da lahko postanem član Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota?

 • veljaven osebni dokument s sliko,
 • če sem dijak in osebnega dokumenta še nimam, predložim potrdilo o šolanju,
 • izpolnjeno pristopno izjavo (do 15. leta pristopno izjavo izpolnijo starši oziroma skrbniki).

 

Kaj moram vedeti o članski izkaznici?

 • velja v vseh enotah Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota,
 • je neprenosljiva,
 • o morebitni izgubi izkaznice moram takoj obvestiti knjižnico,
 • na izkaznico si lahko izposodim samo eno knjigo istega naslova.

 

Kaj moram vedeti, ko obiščem knjižnico?

 • ob vsakem obisku moram oddati člansko izkaznico,
 • v enotah knjižnice si lahko izposodim knjižno in neknjižno gradivo,
 • rezervirano gradivo me v knjižnici čaka 5 dni.

 

Kako dolgo lahko imam izposojeno gradivo?

 • leposlovne knjige 3 tedne, strokovne 4 tedne,
 • na bibliobusu 2 tedna,
 • gradivo si lahko podaljšam 3x (osebno, po telefonu ali preko spleta).

 

Zakaj dobim domov opomin?

 • če izposojenega gradiva ne vrnem pravočasno, mi knjižnica pošlje opomin; stroške le-tega in zamudnino plačam po veljavni ceni Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota,
 • že ob prvem opominu plačam zamudnino in stroške opomina po veljavnem ceniku Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

 

Fotokopiranje?

 • knjižnica fotokopira le svoje gradivo,
 • knjige v celoti v knjižnici ne morem preslikati,
 • za fotokopije plačam storitev po veljavnem ceniku.

 

Kakšen je knjižnični bonton?

 • v prostorih knjižnice, ki so namenjeni knjižnični dejavnosti, ni dovoljeno kaditi, preglasno govoriti, prinašati hrano ali pijačo in jo uživati ter uporabljati prenosnih telefonov,
 • živalim je vstop prepovedan.

 

In kaj vse mi knjižnica še ponuja?

Poleg izposoje različnega gradiva tudi brskanje po spletu in medknjižnično izposojo.

Prireditve za otroke in za odrasle:

 • ure pravljic,
 • literarne večere,
 • razstave,
 • predstavitve knjig,
 • potopisna in
 • strokovna predavanja.