Oddelek za odrasle
6. junij 2019, ob 13:00

Predstavitev instituta: Zagovorništvo otrok

Varuh človekovih pravic

Dne 6. junija 2019 bo Varuh v nizu predstavitev Zagovorništva otrok širši strokovni javnosti predstavil omenjeni institut strokovnjakinjam in strokovnjakom s področja dela z otroki in družinami na območju Mestne občine Murska Sobota in okoliških občin. Zagovorništvo otrok Varuh vodi že od leta 2007, od oktobra 2017 pa je urejeno tudi v Zakonu o varuhu človekovih pravic kot posebna naloga Varuha. Namen zagovorništva je nudenje strokovne pomoči otrokom, da izrazijo svoje mnenje v postopkih in zadevah, v katerih so udeleženi, njihovo mnenje pa se preko zagovornikov posreduje pristojnim organom in institucijam, ki odločajo o njihovih pravicah in koristih. Od začetka zagovorništva je bil zagovornik imenovan že več kot 650 otrokom.